Troi gwastraff Cymru yn ynni

Cymru'n un: Cenedl un blaned

Yn 2009, lansiodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Datblygu Cynaliadwy

 

 


Adref ynni o'n gwastraff

Troi’r gwastraff yma’n adnodd yw ein her fwyaf

 

 

 


Trin y bwyd rydyn ni’n ei wastraffu

Mae gwastraff bwyd yn adnodd gwerthfawr a all greu ynni ar gyfer ein cartrefi a chompost.

 

 


Trin y gwastraff na allwn ei ailgylchu

Trin gwastraff nad oes modd ei ailgylchu: creu ynni, nid gwastraff

 


Rhanbarthau Cymru yn gweithio gyada'i gilydd

Problem genedlaethol, atebion lleol